Wojciech Kosiba

 

WK_s

Curriculum Vitae

Wojciech Kosiba
 

Data urodzenia:

 

 

1 lutego 1958 Katowice

 

 

WYKSZTAŁCENIE
 

1979-1984

 

 

 

 

1986-1991

 

 

2001-2003

 

Akademia Morska kierunek nawigacja , magister inżynier

Praca Magisterska – Oprogramowanie w języku Turbopascal.

Mikrokomputerowy system wspomagania nawigacji w oparciu o radionamiary.

 

Szkolenia w firmie ICL w Wielkiej Brytanii w zakresie Systemu Operacyjnego VME

 

 

Pełny cykl szkoleń w firmie Oracle Polska.

 

2007                         Szkolenia w zakresie ITIL

 

DOŚWIADCZENIE

 

02.2010 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2007 – 01.2010

 

 

 

 

 

 

 

12.2003 – 01.2007

 

 

 

 

10.2001 – 12.2003

 

 

 

 

 

09.2000 – 09.2001

 

 

 

 

09.1996 – 09.2000

 

 

 

 

06.1995 – 08.1996

 

 

 

02.1994 – 05.1995

 

 

 

06.1986 – 01.1994

 

GETIN Noble Bank SA.

Departament Bezpieczeństwa –

Biuro Bezpieczeństwa Informacji –

Kierownik Zespołu Nadzoru i Kontroli Bezpieczeństwa Teleinformatycznego –

Wdrożenie i administracja systemem  KDPrevent –

Bieżący nadzór na bezpieczeństwem bankowych systemów IT –

Tworzenie procedur bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatycznego –

Analiza zasobów teleinformatycznych w postępowaniach wyjaśniających –

Analiza baz danych pod kątem zagrożeń fraudowych, tworzenie raportów i alertów

Prowadzenie szkoleń dla pracowników banku w zakresie Tajemnicy Bankowej, Bezpieczeństwa Informacji, Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Informacji Prawnie Chronionych. Wsparcie AML –

Security Oficer SWIFT –

 

GETIN Bank SA.

Departament Informatyki –

Biuro Eksploatacji Systemów Informatycznych –

Kierownik Zespołu –

Nadzór nad procesami eksploatacji DEF3000

Nadzór nad administracją pozostałymi systemami IT

Wdrożenie procedur SLA

 

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa

Kierownik sekcja wdrożeń systemów Business Intelligence

Tworzenie oprogramowania i wdrażanie systemów Business Intelligence. Prowadzenie szkoleń dla użytkowników BI.

 

Powszechna Kasa Oszczędności BP

Departament Informacji Zarządczej

Biuro Hurtowni Danych

Ekspert

Administracja Systemami Operacyjnymi Unix oraz Windows NT, Bazami Danych i ETL

 

Powszechna Kasa Oszczędności BP

Biuro Systemu Centralnego

Ekspert

Udział w Studium Wykonalności i opracowywanie założeń wdrożenia Centralnego Systemu Banku

 

Powszechna Kasa Oszczędności BP

Departament Informatyki

Lider wdrożeń

Kierowanie wdrożeniami systemu oddziałowego w całej Polsce

 

Consortia sp. z o.o.

Dyrektor Biura w Katowicach

Serwis i sprzedaż kas fiskalnych ADS ANKER i komputerów Motorola UNIX . Sprzedaż systemu MRP III CAMELEON

 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego ELGO

Project Manager

Wdrażanie systemu MRP II MAX na platformie UNIX.

 

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa

Kierownik Działu Obsługi EMC

Nadzór nad eksploatacją systemów IT.

Wdrażanie Systemu Operacyjnego VME

Prowadzenie Szkoleń dla projektantów i programistów

JĘZYKI
 

§  J. angielski

§  J. hiszpański

 

– dobra znajomość w mowie i piśmie,

– podstawowa znajomość w mowie i piśmie.

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

§  Bardzo dobra znajomość systemów IT

§  Znajomość zagadnień bezpieczeństwa

§  Bezkonfliktowość

§  Znajomość wymagań biznesu

§  Dyspozycyjność

 

ARTYKUŁY
 

§  Publikacje Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie  – Zastosowanie systemów informatycznych klasy Business Intelligence w Zarządzaniu Kompanią Węglową – Krynica 2005

§  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności – Praktyczne aspekty implementacji wybranych systemów zarządzania – Warszawa 2005

§  Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa

Katowice 1988