Arkadiusz Szymanek

 

AS_s

 

CURRICULUM VITAE

 

Arkadiusz SZYMANEK -data urodzenia 24.07.1970 rok.

 

 

 

 1. Wykształcenie:
Politechnika Częstochowska Prof. nazw. 2010
Uniwersytet w Żilinie Dr hab. inż 2009
Politechnika Wrocławska, Instytut techniki cieplnej i mechaniki płynów. Dr inż. 2000
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, specjalność Inżynieria Sanitarna Mgr inż. 1995
Zespół szkół samochodowo budowlanych w Częstochowie Technik budowlany 1990
 

Dodatkowo:

Politechnika Częstochowska

 

 

Studium pedagogiczne

 

 

2005

 

 1. Doświadczenie zawodowe:
1994 –1995 Atut Sp.z.O.O., specjalista ds. marketingu, dyrektor techniczny
1995-200 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, asystent
2000 – 2009 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, adiunkt
2010 –do chwili obecnej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej
1997-2000 wykładowca Centrum kształcenia kursowego w Jaworzu na cyklicznym kursie dla kadry inżynieryjnej, Nowoczesne technologie w ciepłownictwie
2002-2007 doradca techniczny, konsultant naukowy Energomar Nord Sp.ZO.O.

 

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych:
1999 – 2001 wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych, KU AZS Politechniki Częstochowskiej
2001 – 2010 Z-ca kierownika  Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery.
2010-2012 z-ca dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych
2004 – 2006 przewodniczący Rady Nadzorczej WKG Sp.ZO.O. w Raciszynie
2002 – do chwili obecnej Członek Zarządu Stowarzyszenia piłki siatkowej kobiet w Częstochowie
2007- do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Ecologistyka   Sp.Z.O.O grupa PCC Rokita
Od 2014 Dyrektor Centrum Innowacji w Energetyce Politechniki Częstochowskiej
Od 2015 Prezes UKS Ajaks Częstochowa

 

 1. Przynależność do organizacji:
1995 do chwili obecnej Członek Polskiego Związków Inżynierów i Techników Sanitarnych
1995 do 2014 Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
2003 do chwili obecnej Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (Uprawnienia audytorskie)
2012 -2015 Członek Komitetu współpracy nauki i biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej
2012 do chwili obecnej Członek Fundacji wspierania edukacji energetycznej 4E
2012 do chwili obecnej Członek Rady Naukowej TU Ostrava
2014 do chwili obecnej Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej w PCz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
2014 do chwili obecnej Członek Polska Razem Zjednoczona Prawica

 

 1. Staże zagraniczne:
1998 THEMPUS PHARE, Irlandia, Cork
1998 FOSTER WHEELER, staż przemysłowy Finlandia, Helsinki, Varkaus, Karhula
1999 THEMPUS PHARE, Grecja Thesaloniki
1999 Przygotowanie EXPO 2000, Niemcy, Drezno, Weimar.
2000 Program Inco – Copernicus na rok 2000, Czechy Ostrava.
2005 Coal ash, Lexinton USA.

 

 1. Projekty badawcze:
1997 Grant promotorski KBN na okres trzech lat. Realizacja pracy doktorskiej pt. „Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do suchego odsiarczania splin” (3 lata)
1998 Uczestnictwo w grancie badawczym Unii Europejskiej INCO COPERNICUS wraz z partnerami IVU Niemcy, VSB Ostrava Czechy, EDF Francja, Elektrownia Turów Polska (3 lata).
2000 Uczestnictwo w V Programie ramowym EU „CFB Combustion” wraz z partnerami Foster Wheeler finlandia , Vatenfaalen Szwecja, TU Ostrava Czechy, Elektrownia Turów,  TU Harburg – Hamburg, Niemcy ( 3 lata),
2008 Inicjatywa Technologiczna I „Sorbenty z odpadów”
2012 Grant Rozwojowy Modyfikowany wodorowęglan sodu do oczyszczania spalin z różnych instalacji przemysłowych

 

 

 1. Dorobek naukowy:

7.1 Patenty:

 1. Patent PL 190720 Bis Z., Kupczyk R., Krzywoszyński W., Letner Z., Łaskawiec J., Muskała W., Nowak W., Pawluczuk R., Szymanek A., Trybała T., Walkowiak R. „Sposób otrzymywania wysoko reaktywnych sorbentów do redukcji związków siarki i sorbent wysoko reaktywny do redukcji związków siarki”. Zgłoszenie patentowe 1998, udzielenie patentu 2006.
 2. Patent PL 191928 Nowak W., Szymanek A., Bis Z., Gadaczek T., Rogóż J., Walkowicz J., Słomczyński Z. „Sposób redukcji siarki w gazach spalinowych, zwłaszcza w kotle energetycznym”. Zgłoszenie patentowe 2001, udzielenie patentu 2006.
 3. 2, Szymanek A., Szymanek P., Sosiński R. „A method for manufacturing of a sorbent for wet desulphurisation of flue gas and a sorbent for wet desulphurisation of flue gas”. Udzielenie patentu 2009.
 4. P390132, Szymanek A., Szymanek P., Szymańska J. „Urządzenie do magnetycznej aktywacji mediów pyłowych, ciekłych i gazowych”. Zgłoszenie patentowe
 5. P399804, A. Szymanek, P. Szymanek, J. Szymańska ‘Zespół do oczyszczania gazów wylotowych’

 

7.2 Zgłoszenia patentowe:

 1. P381965 Szymanek A., Maślanka J. „Sposób wytwarzania aktywowanych sorbentów wapniowych”. Zgłoszenie patentowe
 2. P390723, Szymanek A., Szymanek P., Szymańska J. „Urządzenie do aktywacji sorbentów”. Zgłoszenie patentowe
 3. P398361 Szymanek A., Szymanek P., Kościelniak R., Polak M. „Sposób wytwarzania ekologicznego alternatywnego paliwa do technologii spalania paliw stałych”. Zgłoszenie patentowe 2012.

 

7.3 Publikacje ostatnie 10 lat:

6.3.1 Monografie i podręczniki :

 1. Szymanek A., Odsiarczanie spalin aktywowanymi mechanicznie odpadami wapniowymi, seria monografie 51, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, ISSN 0084-2869
 2. Szymanek A, Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania tlenowego, rozdział w monografii, Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2012, ISSN 0860-5017
 3. Szymanek A, Bień J, Bień B – Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych, seria monografie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011, ISSN 123-9909

 

 

 

7.3.2 Publikacje w czasopismach JCR:

 1. Szymanek A., Nowak W. Mechanically activated limestone, Chemical and process engineering, 28,127-137, 2007. ISSN0208-6425 IF 0,394
 2. Szymanek A, Nowak W, The use activated products from desulphurisation of semi-dry combustion gas in fluidised-bed boilers. Chemical and process engineering, 28, 259-272, 2007, ISSN0208-6425, IF 0,394
 3. Szymanek A. The recovery of calcium oxide from fly ash, Chemical and process engineering, 29, 895-908, 2008, ISSN0208-6425, IF 0,394
 4. Szymanek A., Kochel A., Cieplińska A., Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part I: The effect of CO2 on limestone calcinations, Chemical and Process Engineering, 33 (2), 255-262, 2012, ISSN:0208-6425. IF 0,394
 5. Szymanek A. Kochel A., Cieplińska A.,, Limestone in flue gas desulphurization in oxygen – enriched atmospheres. Part II: The effect of CO2 on direct limestone sulphation, Chemical and process engineering, 33 (3), 359-367, 2012, ISSN 0208-6425, IF 0,394
 6. Sambor A., Szymanek A., Investigation of the distribution of chemical components in selected landfill layers and fly ash fraction, Chemical and Process Engineering, 33 (2), 17-25, 2012, ISSN:0208-6425. IF 0,394
 7. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Szymanek P., Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu, Przemysł Chemiczny, 91/5 (2012), 1049-1052, ISSN: 0033-2496. IF 0,344,
 8. Markiewicz D, Szymanek A. Zastosowanie związków sodowych do procesu odsiarczania spalin redukcji tlenków azotu w strumieniu spalin na stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną , Przemysł chemiczny 5/2013 tom 92 strony 655-660, IF 0,344,
 9. Markiewicz, Szymanek A, Szymanek P, Ochodek T, Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2i NOx, w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną Czesc I, Dodatek surowego wodorowęglanu sodu. , Przemysł chemiczny 5/2013 tom 92 strony 660-664, IF 0,344,
 10. Markiewicz, Szymanek A, Szymanek P, Ochodek T, Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx, w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną Czesc I, Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu. , Przemysł chemiczny 6/2013 tom 92 strony 924-928, IF 0,344,
 11. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M., Flue gas desulfurization
  by mechanically and thermally activated sodium bicarbonate, Polish Journal
  of Chemical Technology, 16, 3, 2014
 12. Sambor A, Szymanek A Analysis of the migration of chemical compounds from fly ash exposed the weather condition ,Chemical and Process Engineering. 2014, ISSN:0208-6425.
 13. Bień J. D. Szymanek A Bień B Konwersja zwiazków siarki przy współspalaniu mieszanek osadów ściekowych I węgla w atmosferach O2/CO2 Przemysł Chemiczny 93(5) str 644-648, 2014, ISSN 0033-2496
 14. Markiewicz D, Ochodek T, Kolonijny J, Rajczyk R, Szymanek A Suche odsiarczanie spalin za pomocą wapna palonego oraz wapienia na stanowisku pilotowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, Przemysł Chemiczny strony 1754- 1757, 93(10), 2014. ISSN 0033-2496
 15. Kochel, A.; Cieplińska, A.; Szymanek, A.; „Flue gas desulfurisation in
  oxygen-enriched atmospheres using modified limestone sorbents”; Energy &
  Fuels 2014, DOI: 10.1021/ef5021439

 

7.3.3 Pozostałe publikacje w czasopismach punktowanych:

 1. Szymanek A., Sorbenty z popiołów Cz. I. Suche odsiarczanie spalin, Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1, 10-16, 2008, ISSN 1230-7408.
 2. Szymanek A., Sorbenty z odpadów Cz. II. Mokre odsiarczanie spalin, Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1, 17-24, 2008. ISSN 1230-7408.
 3. Szymanek A., Szymanek P., Nowak W., Niskotemperaturowa utylizacja produktu po półsuchym odsiarczaniu spalin. Energetyka nr 2, Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, 127-138, 2008.
 4. Szymanek A., Analiza efektywności odsiarczania spalin przy zmianie miejsc dozowania sorbentu, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2009, tom11 Nr4, 417-430. ISSN 1505-3695.
 5. Zwoździak J., Szymanek A., Walawska B., Uboczne produkty spalania – surowce niedoceniane, Chemik, 3, 100-105, 2009, ISSN 0009-2886.
 6. Walawska B., Szymanek A., Szymanek P., Markiewicz D., Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie spalin bikarbonatem sodu, Chemik, 11, 1177-1180, 2011, ISSN 0009-2886.
 7. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M., Właściwości sorpcyjne wodorowęglanu sodu, Chemik 11, 1169-1176, 2012, ISSN 0009-2886.
 8. Szymanek A., Suche odsiarczanie spalin – tradycja i innowacyjność, Infrastruktura Ludzie Innowacje Technologie, 9(54), 40-42, 2012, ISSN 1896-6233.
 9. Nowak W, Muskała W, Szymanek A, Ali Al Shwabkey, Matsuda H, Hasatani M,  Aktywacja sorbentów  wapiennych lotnymi popiołami z kotłów  fluidalnych, Ochrona Srodowiska 4, 33-36,1996. ISSN 1230-6169, 17%
 10. Nowak W, Muskała W, Szymanek A, Sekret R, Kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu MSFB – wymiana ciepła i kontrola warunków spalania. Gospodarka paliwami i energią nr 5, 7-11, 1998, ISSN 0017-2413, 25%
 11. Nowak W, Wilczyński J, Bis Z, Szymanek A, Nomogramy do wyznaczania zapotrzebowania sorbentów w kotłach fluidalnych i pyłowych przy suchych metodach odsiarczania. Gospodarka paliwami i energią Nr 6, 13-18 1998. ISSN 0017-2413, 25%
 12. Nowak W,  Muskała W, Bis Z, Szymanek A, Łaskawiec J, Krzywoszyński W,  Walkowiak R, Stosowanie suchych metod odsiarczania w energetyce węglowej. Gospodarka Paliwami i energią. Nr12, 6-10, 1998, ISSN 0017-2413, 14%
 13. Nowak W, Szymanek A, Muskała W, Bis Z, Łaskawiec J, Krzywoszyński W, Walkowiak R, Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin, Ochrona Środowiska Nr 1, 20-23, 1999, ISSN 1230-6169, 14%
 14. Szymanek A, Nowak W, Sekret R, Muskała W, Bilans wapnia w kotle fluidalnym, Gospodarka paliwami i energia Nr 8, 18-20, 2003, ISSN 0017-2413, 25%
 15. Nowak W, Sekret R, Szymanek A, Szymanek P Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego. Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 2, 46-54, 2004, ISSN 1230-7408, 25%
 16. Szymanek A, Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. I. Wiek geologiczny warunkujący własności sorpcyjne Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1, 7-12, 2005, ISSN 1230-7408, 100%
 17. Szymanek A, Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. II. Skład chemiczny warunkujący własności sorpcyjne Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 4, 117-122, 2005,  ISSN 1230-7408, 100%
 18. Szymanek A, Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. III. Skład frakcyjny warunkujący własności sorpcyjne Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 6, 199-205, 2005. . ISSN 1230-7408, 100%
 19. Szymanek A. Trawertyn w odsiarczaniu spalin, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t 9,nr 3, 273-285, 2006. ISSN 1505-3695, 100%
 20. Nowak W, Sekret R, Szymanek A, Szymanek P Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego. Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 2, 46-54, 2004, ISSN 1230-7408, 25%
 21. Szymanek A. Trawertyn w odsiarczaniu spalin, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t 9,nr 3, 273-285, 2006. ISSN 1505-3695, 100%

 

7.3.4 Kierownik Grantów:

 1. Projekt: Inicjatywa Technologiczna I „Sorbenty z odpadów”.

Czas realizacji: 2008-2010.

Charakter udziału: kierownik projektu.

 1. Projekt „Dvojstranná spolupráca, Vznik N2O a možnosti omezení jeho vzniku při spalování uhlí ve fluidních kotach”.

Czas realizacji: 2002-2003.

Charakter udziału: kierownik projektu.

 1. Projekt Strategiczny „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”.

Czas realizacji: 2010-2015.

Charakter udziału: główny wykonawca i kierownik etapu „Wiązanie SO2 w procesie oxy – spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”.

 1. Projekt Rozwojowy „Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego odsiarczania gazów odlotowych w różnego rodzaju instalacji przemysłowych”.

Czas realizacji: 2010-2013.

Charakter udziału: główny wykonawca i kierownik etapów projektu.

 

7.3.5 Udział w grantach pozostałych jako główny wykonawca:

 1. Grant KBN 8T10B00610 ,,Ekologicznie czyste spalanie węgla w binarnej cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”.

Czas realizacji: 1995-1998.

Charakter udziału: główny wykonawca etapów projektu.

 1. Grant promotorski KBN Nr 8T10B04013 „Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do suchego odsiarczania spalin”.

Czas realizacji: 1997- 2000

Charakter udziału: główny wykonawca etapów projektu.

 1. Program Unii Europejskiej TEMPUS PHARE.

Czas realizacji: 1997-2000.

Charakter udziału: główny wykonawca etapów projektu.

 1. Program Badawczy INCO- COPERNICUS IC 15 CT98 0510 „Studies of High Efficient In-Furnaces Dry SO2 Capture for Clean Combustion Process of Brown Coals”.

Czas realizacji: 1998-2001

Charakter udziału: główny wykonawca etapów projektu.

 1. V Ramowy Program Unii Europejskiej Contract no ENK5-CT1999-00005 „Processes in Large Scale Circulating Fluidized Bed Combustors”.

Czas realizacji: 2000-2002

Charakter udziału: główny wykonawca etapów projektu.

 

7.3.6 Nagrody:

 1. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowo – badawcze „Opracowanie linii technologicznej produkcji sorbentów modyfikowanych”, Częstochowa 1999.
 2. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowo – badawcze „Technologia wysokosprawnego odsiarczania spalin przy użyciu sorbentów modyfikowanych”, Częstochowa 2001.
 3. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne „Organizacja sympozjum międzynarodowego EFEKTYWNOŚĆ W ENERGETYCE”, Częstochowa 2002.
 4. Nagroda Fundacji Ekologicznej Silesia za opiekę nad najlepszą pracą magisterską w województwie śląskim „Badanie jednoczesnego odazotowanie i odsiarczania spalin przy użyciu mieszanki węglan wapnia – siarczan amonu”, 2003.
 5. Nagroda Fundacji Ekologicznej Silesia za opiekę naukową nad najlepszą pracą magisterską z dziedziny ekologii w województwie śląskim, „Badania jednoczesnego odsiarczania i odazotowania spalin przy użyciu mieszanki węglan wapnia – siarczan amonu”, Katowice 2003.
 6. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa I stopnia za cykl publikacji z zakresu proekologicznych procesów fluidyzacyjnych, Częstochowa 2005.
 7. Nagroda Rektora Politechniki II stopnia Indywidualna za monografię habilitacyjną.
 8. Nagroda zespołowa III stopnia za organizację Dni Nauki Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 9. Nagroda indywidualna II stopnia za monografię „Odsiarczanie spalin aktywowanymi odpadami wapniowymi”, Częstochowa 2011.

 

 1. Współpraca z przemysłem

Od początku swojej kariery naukowej współpracuje z polskim oraz zagranicznym przemysłem. Od 1995 roku rozpocząłem współpracę z Elektrownią Turów grupa PGE efektem czego zrealizowałem ponad 100 prac badawczych i rozwojowych. Współpracowałem także z Elektrownią Bełchatów oraz Opole z grupy PGE, a także w Grupą Tauron w tym z Elektrownią Łagisza, Jaworzno, Łaziska oraz Turon Ciepło, wykonując ekspertyzy oraz prace badawczo rozwojowe (ponad 20 prac). W trakcie kariery naukowej wykonałem także kilka prac dla EC Żerań oraz EC Siekierki. Ściśle współpracuje z przemysłem wapienniczym wykonując oceny reaktywności sorbentów do odsiarczania spalin w tym z: Lhoist, Nordkalk, Czatkowice oraz Energopomiar i Energoprojekt (ponad 200 opracowań). Aktywnie działałem również na polu ubocznych produktów spalania współpracując z firmami Utex, Ekotech, Wapore, Lafarge oraz Ciech. Wspólnie z Unią UPS reprezentowałem Polskę przed trybunałem European Chemical Agency podczas procesu wdrażania dyrektywy Reach w polskiej energetyce.

Ściśle współpracuje z grupą PCC gdzie w latach 2013-2015 byłem odpowiedzialny za modernizację energetyki Rokita, dostosowując ją do wymagań norm LCP i BAT poprzez wybór właściwych technologii prowadzenie procesu przetargowego oraz wdrożeniowego.  Współpracuje również z producentami kotłów w tym z Foster Wheeler, Rafko oraz Sefako. Dla ww. firm wykonałem kilkanaście opracowań dotyczących nowoczesnych i innowacyjnych technologii energetycznych. W swej działalności zajmowałem się także kompleksowymi opracowaniami efektywności energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej,  opracowując audyty energetyczne i projekty wdrażające zagadnienia ogrzewania, klimatyzacji, przygotowania CWU oraz zastosowani odnawialnych źródeł energii. (łącznie ponad 30 opracowań). Opracowania takie wykonywałem także dla zakładów przemysłowych w tym największe dla huty szkła Klarglass oraz huty Liepaja (Łotawa). Wśród koncernów zagranicznych, z którymi współpracowałem jest Foster Wheeler, Alstrom, Shanghai Electric, CEZ, EDF, EC VItkovice oraz Nalko. Wykonijąć wspólnie opracowania oraz ekspertyzy dotyczące efektywności energetycznej oraz ekologicznej. Współpracuje również z innymi mniejszymi podmiotami gospodarczymi opracowując np. technologię suspensji węglowych czy współpracy ogniw paliwowych z instalacjami do pirolizy produkującymi syngaz. Efektem współpracy jest opracowanie technologii, część z nich już opatentowano dla części proces patentowy jest w toku.

 

 1. Wdrożenia

Efektem prowadzonych badań przez ze mnie badań jest wdrożenie kilku technologii w polskiej energetyce. Wdrożone technologie łączą ze sobą zagadnienia ochrony środowiska i energetyki. Ich głównym celem jest możliwość wykorzystywania odpadów wapiennych w odsiarczaniu spalin. Poprzez zastosowanie związków odpadowych ogranicza się zużycie kopalnych sorbentów, a jednocześnie wykorzystuje się odpady przetwarzając je w produkt rynkowo wykorzystywany. Badania nad technikami aktywacji przyczyniły się do wdrożenia technologii aktywacji mechanicznej w Elektrowni Turów, do produkcji suchych sorbentów. Jako komponent w tej technologii wykorzystuje się popiół lotny i wapień, dzięki aktywacji zmniejsza się zużycie węglanu wapnia do odsiarczania spalin o około 20%, jednocześnie wykorzystując nie przereagowane związki wapnia z popiołów lotnych. Wykorzystanie pozostałych w popiołach związków wapnia pozwala dalej na wykorzystanie ich w przemyśle budowlanych. Znaczne zawartości związków wapnia ograniczają takie możliwości.

W Energetyce PCC Rokita wdrożono technologię „Sorbenty z odpadów” . Technologię tą opracowano w ramach Grantu Inicjatywa Technologiczna 1, którego byłem kierownikiem. W ramach produkcji chemicznej koncernu PCC powstaje odpad wapienny, który obecnie składowany jest na składowiskach. Poprzez to, że powstał on z wodorotlenku wapnia uważany jest za odpad niebezpieczny. Technologia aktywacji elektromagnetycznej tego odpadu pozwala na przywrócenie utraconej aktywacji chemicznej wodorotlenku wapnia w procesie produkcyjnym, stwarzając dalej możliwości do wykorzystania go w mokrym odsiarczaniu spalin w Energetyce Rokita. Uaktywniony odpad bierze udział w redukcji dwutlenku siarki ze spalin ekektrownianych. Związanie dwutlenku siarki w procesie mokrego odsiarczania spalin i dalsze utlenienie siarczynu wapnia powoduje powstanie gipsu dwuwodnego, czyli cennego produktu gospodarczo wykorzystywanego. Technologia zatem pozwala odpad niebezpieczny przeprowadzić w produkt rynkowy z jednoczesnym wykorzystaniem go w odsiarczaniu spalin. Obydwie technologie przyczyniają się do ograniczenia zużycia kopalnych surowców jakim są wapienie. Pozwalają ponadto ograniczyć emisje dwutlenku siarki dzięki wyższej skuteczności, a wreszcie ograniczyć ilość odpadów stałych w energetyce. Dzięki tym technologią uzyskujemy również ograniczenie emisji CO2 poprzez ograniczenie kalcynacji z zastosowania węglanu wapnia w pierwszym przypadku, bezpośrednio w komorze kotła, w drugim przypadku przy produkcji wodorotlenku wapnia.

Trzecia wdrożona technologia to przemysłowa metoda badania reaktywności on-line sorbentów wapiennych w Elektrowni Turów. Opracowana technologia reaktywności on-line sorbentów, pozwala na klasyfikowanie jakości sorbentów i wybór tylko najlepszych sorbentów do odsiarczania spalin. Unikamy zatem stosowania nadmiaru sorbentów niskiej jakości, pogarszając sprawności energetyczną jak i ekologiczną kotłów.  Dzięki takim możliwością, ograniczamy emisje dwutlenku siarki oraz węgla do atmosfery, gdyż do odsiarczania stosujemy tylko sorbenty najwyższej jakości, co powoduje ograniczenie ilości zużywanych sorbentów.

Kolejną wdrożoną technologią jest technologia aktywacji elektromagnetycznej trawertynu. W ramach programu Innowacyjna Gospodarka powstał nowoczesny zakład produkcji sorbentów do odsiarczania spalin. Zakład ten jest zlokalizowany przy złożu trawertynu, który obecnie wykorzystywany jest do produkcji galanterii kamiennej: blaty, parapety, płytki itp. Natomiast tylko 30% stanowi surowiec do produkcji, resztę stanowi odpad powstały w wyniku wydobycia bloków skalnych ze składowiska oraz ich obróbki.  Trawertyn charakteryzuje się dobrymi właściwościami sorpcyjnymi, a po aktywacji i hermetycznym zapakowaniu może być świetnym sorbentem dwutlenku siarki w mokrych i suchych technologiach odsiarczania spalin. Linia produkcyjna został wdrożona do produkcji aktywowanego trawertynu jako sorbentu dwutlenku siarki.

Obecnie wdrożono również technologię produkcji paliwa alternatywnego na bazie odpadowych materiałów poszczępiarskich oraz mułów węglowych. Technologię tą wdrożono w Makpol Sp.Z.O.O. polega ona na aktywacji mułów i materiałów gumowo –plastikowych oraz węglanu sodu celem stworzenia formowanego paliwa alternatywnego. Proces aktywacji umożliwia proces formowania paliwa do brykietu.

Wszystkie opracowane i wdrożone technologie powstały na bazie opracowanych własnych technologii, które zostały opatentowane. Prace te wpisują się szeroko w kategorię bezodpadowej energetyki węglowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiając ochronę zasobów naturalnych poprzez zastosowanie wtórnych materiałów odpadowych.

 

 1. Prywatnie

Prywatnie żonaty,  trójka dzieci: Barbara lat 7, Maciej lat 10 i  Aleksandra lat 13.

Hobby sporty walki, jazda konna, wędkarstwo oraz muzyka akordeonowa. Prawo jazdy kategorii A,B,C,E.