TECHNOLOGIE

 1.  Krzysztof Tytko – Górnictwo,
  –  Oferta audytu JSW                                                                                                  – Górnictwo
 2. Arkadiusz Szymanek  – Paliwa Alternatywne
  Produkcja suspensji węglowych                                                                        – Odsiarczanie
 3. Roman Borecki – Biopaliwa , Biosekwestracja  CO2                      – BIOSEKPOLTRIGEN                                                                          –                  – ZGAZOWANIE PALIW STAŁYCH
 4. Marek Adamczyk –  Pakiet klimatyczny
 5. Ewa Miętkiewicz – Reforma ZUS,                                                                          – Projekt reformy systemu ubezpieczeń społecznych
 6. Kazimierz Płotkowski – KWK Wspólnota – Koordynator                       – KWK Wspólnota do Prezydenta RP                                                                – Komitet Obrony Polskich Zasobów                                                         – Do KPRM
 7. Wojciech Kosiba – Business Intelligence Zbyt Węgla –                – Business Intelligence
 8. Wojciech Miszczyk – Zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa
 9. Bogdan Gizdoń                                                                                                    – LIST DO PREZYDENTA RP
 10. Andrzej Tomasz Sobolewski – Klimat                                                                 – Ale Klimat
 11. Zbigniew Martyniak – Instalacja Przyszłości                                                  – Instalacja Przyszłości                                                                                             – HALOIZYT_Spółdzielnia                                                                                         – Produkcja paliwa bezdymnego oraz techniki stosowania sorbentów