Władze Spółdzielni

Zarząd:

 

  • Wojciech Miszczyk  – Prezes
  • Marek  Adamczyk – Wiceprezes

Rada Nadzorcza:

  • Kazimierz Płotkowski – Przewodniczący
  • Arkadiusz Szymanek – Wiceprzewodniczący
  • Bogdan Gizdoń – Członek
  • Zbigniew Martyniak – Członek
  • Mariusz Tomaka – Członek