Dyskusja

7 thoughts on “Dyskusja”

  1. Myślę, że na tej stronie powinniśmy zrobić punkt kontaktowy dla przepływu informacji, poprzez hasło.

 1. Obecnie jest to zorganizowane w ten sposób, że każdy może zamieścić wpis, który musi być zaakceptowany przeze mnie. Możemy zrobić forum dyskusyjne, na razie była mowa, że zastępowanie FaceBooka nie ma sensu. Możemy zrobić po zalogowaniu opcję „wyślij mailem do wszystkich” (do jakichś celów alarmowych)

  1. Projekty będziemy wysyłać np do Kazika, zaopiniuje i odeśle do autoryzacji, myślę, że to powinno być przesyłane przez stronę KWK…

 2. Do zdjęć z AGH
  Z inicjatywy dr Marka Chrzanowskiego z Narodowej Rady Rozwoju doszło do spotkania Komitetu Obywatelskiego Obrony Polskiego Węgla z prof. Barchańskim członkiem Prezydenckiej Rady Rozwoju i dr hab. inż. Arkadiuszem Kustra na AGH w Krakowie było bardzo merytoryczne. Pan profesor w pełni podziela nasze obawy utraty kontroli Skarbu Państwa nad spółkami węglowymi. Potrzebne są szybkie i skuteczne decyzje aby nie dopuścić do przejęcia kopalń i złóż węgla przez obcy kapitał. Myślę, że wreszcie mamy sojuszników, osoby kompetentne, doskonale znające sprawy polskiego górnictwa. Spotkanie trwało prawie cztery godziny ponieważ spotkali się eksperci od spraw górnictwa, którzy mieli o czym rozmawiać. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie. Nasze spotkania z politykami odpowiedzialnymi za polskie górnictwo zawsze odbywało się pod presją czasu i nigdy nie było merytoryczne z chęcią kontynuowania dalszych rozmów. Mamy program dla górnictwa Nowy Model Biznesowy, po wprowadzeniu którego udowodnimy, że polskie górnictwo może być rentowne i przynosić ogromne zyski. Musimy postawić na przeróbkę węgla. Mamy technologię która pozwoli tworzyć czystą energię z węgla i tworzyć energetykę rozproszoną, która odpowie na dekarbonizację. Czekamy na propozycję ze strony rządowej do podjęcia szybkich rozmów z uwagi na ogromne straty które każdego dnia przynosi polskie górnictwo. Rząd powinien przekazać jedną z kopalń aby wprowadzić na niej NMB. Jeżeli wdrożenie programu się powiedzie, wypracujemy modelowy wzorzec dla całego górnictwa.

 3. Walne Zgromadzenie KWK,,Wspólnota,,
  Walne Zgromadzenie KWK,,Wspólnota,, zwołuje się na 23. 06.2017 r. w Tychach ul. Jagiełły 90. godz. 17.00
  Proponowane uchwały Walnego Zgromadzenia:
  1. Przyjecie:
  -sprawozdania finansowego za 2016 r.
  -sprawozdania Zarządu za 2016 r.
  – sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r..
  2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
  3. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
  4. Wybór nowego członka Zarządu spółdzielni.
  5. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej.
  6. Podjecie decyzji co do dalszych kierunków działania spółdzielni.
  7. Wybór nowej siedziby spółdzielni.
  8. Wolne wnioski.
  Członek Rady Nadzorczej.
  Zbigniew Martyniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *