Komitet Obrony Polskich Zasobów

Komitet Obywatelski Obrony                                       Katowice, dnia 10.02. 2016          

             Polskich Zasobów                                     

 

 

 

                                                            dr Marek Chrzanowski   NRR

 

            W imieniu Komitetu Obywatelskiego  serdecznie dziękuję za spotkanie w celu umożliwienie nam zaprezentowania naszych tez  popartych udokumentowanymi faktami oraz wiedzą związaną z bardzo realnym zagrożeniem przejęcia kontroli nad polskimi spółkami górniczymi oraz prezentacji propozycji rozwojowych w zakresie pozyskiwania taniej, czystej energii w przyszłości.

Uważamy, że oddanie kontroli nad spółkami górniczymi przez Skarb Państwa byłoby równoznaczne z świadomym osłabieniem naszego bezpieczeństwa energetycznego.

Twierdzimy, że górnictwo w okresie prawie 27 letniej transformacji z premedytacją, przy współudziale prawie wszystkich poprzednich rządów, lobby  i akceptacji liderów związkowych  świadomie doprowadzono na skraj bankructwa celem jego przejęcia przez obcy kapitał  a następnie wdrożeniu Czystych Technologii Węglowych (CTW).

 „Są tacy w kraju i za granicą, którzy podnoszą rękę na Polską suwerenność”         Jarosław Kaczyński cytat z dnia 10.02.2016

Jesteśmy pełni nadziei, ponieważ dostrzega Pan wagę sprawy a propozycja organizowanie spotkania z prof. Bronisławem Barchańskim i z prof. Krystianem Probierzem, którzy z górnictwem związani są prawie od 40 lat jedynie uwiarygodni nasze  propozycje w zakresie uzdrowienia krytycznej sytuacji w branży, która niewłaściwie zinterpretowana byłaby polską zdradą stanu.

Zdajemy sobie sprawę, że tezy dotyczące górnictwa ze względu na brak czasu musieliśmy zaprezentować w kilku minutowej prezentacji a  które są wielowątkowe, skomplikowane i w sposób bardzo wyrafinowany ukryte lecz dobrze nam znane i przy aprobacie Rządu do rozwiązania.

Odnieśliśmy wrażenie, że nasza argumentacja znalazła uznanie w Pańskich oczach, więc liczymy na dalsze robocze już spotkania z ekspertami.

Koniecznie i pilnie musi być przeprowadzony, niezależny audyt stanu aktualnego polskiego górnictwa, który był deklarowany w kampanii wyborczej przez obecne władze związane z ministerstwem energetyki. Naszym zdaniem nie powinny go robić instytucje i osoby związane z poprzednią władzą lub powinny być zweryfikowane chociaż wyrywkowo a mamy taka wiedzę i możliwości.

Od przejęcia władzy Ministerstwo Energii nie przedstawiło jeszcze swojego Programu Naprawczego a jedynymi działaniami jest powielanie działań poprzedniej ekipy. Zmiana nazw spółek i ich siedzib ma na celu zagubienie kluczowej dokumentacji  podczas przeprowadzki co jeszcze bardziej wypaczy audyt co rodzi podejrzenie  kontynuacji kursu przyjętego przez poprzednie rozdanie.

W związku z powyższym raz jeszcze gorąco prosimy o zorganizowanie kolejnego spotkania (tym bardziej że w bezpośrednich rozmowach  prof. K. Probierz w dużej części potwierdził nasz punkt widzenia) celem wypracowania w Kancelarii Prezydenta na zasadach koopetycji alternatywnego Programu ratowania górnictwa celem zachowania naszej suwerenności gospodarczej, niezbędnej do odbudowania bazy podatkowej  zapewniającej  wzrost standardu życia. Głos  zabrali :

Krzysztof Tytko – ekspert górniczy,

prof. Arkadiusz Szymanek  – specjalista w temacie „Circular Economy”

Roman Borecki –ekspert w sprawach nowych technologii energetycznych,

Marek Adamczyk – ekspert w sprawach Pakietu Klimatycznego

 

oraz  Andrzej Tomasz Sobolewski, Bogdan Gizdoń, Zbigniew Martyniak.

 

                                                                    Z wyrazami szacunku                        

                                                                    Kazimierz Płotkowski