Marek Adamczyk

MA_s

 

 

< Dane osobowe

Imię i nazwisko:                     Marek Adamczyk

Telefon:                                  32 211 81 55, kom. 514 673 275

E-mail:                                   adamczyk04@interia.pl

Data urodzenia:                     04.06.1961

 

 

< Wykształcenie

01/09/68 – 05/06/76               Szkoła podstawowa nr 15 i nr 5 w Tychach

 

01/09/76 – 17/06/80               Liceum Zawodowe przy Zespole Szkół Zawodowych FSM w

Tychach w zawodzie: Mechanik urządzeń elektronicznych,

 

01/10/80 – 18/06/85               Politechnika Śląska w Gliwicach na Wydziale Górniczym w

zakresie Górnictwa i Geologii – specjalność: automatyzacja i

elektryfikacja kopalń., tytuł mgr inż. Elektryk górniczy

 

01/10/98 – 19/06/99              Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii –

Instytut Geodezji Gospodarczej – Studia Podyplomowe w

zakresie Wyceny Nieruchomości

< Doświadczenie zawodowe

26/08/1985 – dzisiaj               Praca w kopalniach Kompanii Węglowej – najpierw w KWK

„Czeczott”(do momentu likwidacji), a później KWK „Piast” na

stanowiskach dozoru średniego pod ziemią w oddziałach

elektrycznych zajmujących się ruchem całej kopalni (w tym

również powierzchni z rozdzielnią napowietrzną 220 kV)

< Znajomość języków obcych

Angielski:                                w stopniu średnim

Rosyjski:                                w stopniu podstawowym

< Zainteresowanie i hobby

Literatura naukowa i ekonomiczna, klimatologia, turystyka górska. Pisanie opracowań z dziedziny gospodarki i klimatologii: „Raport Adamczyka – Górnictwo i Energetyka”, „Raport Adamczyka II”, „Raport Adamczyka III”, „List Adamczyka do Prezydenta” oraz „Raport Klimatyczny Marka Adamczyka cz. I”

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw nr. 133, poz. 883)