Wojciech Miszczyk

WM_s

 

 

CURRICULUM VITAE

 

 1. Dane osobowe:

 

 

 

 

 

imię i nazwisko:                                             Wojciech Miszczyk

data i miejsce urodzenia:                               13 luty 1954r., Kielce

adres zamieszkania:                                       40 – 586 Katowice, ul. Czapli 2

stan cywilny:                                                 żonaty

tel.kom .:                                                       533113934

 

email: wojciech.miszczyk@vp.pl

 

 1. Członek Rady Nadzorczej – delegowany przez Ministra SP , Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA – od 08.2008-do 08.2012
 2. Członek Śląskiej Rady Innowacyjności – powołany uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego

 

 1. Wykształcenie:
 • Akademia Ekonomiczna – Katowice, studia

podyplomowe rachunkowość

 • Szkoła Zarządzania i Finansów – Serock/ Warszawa

Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych   spółkach Skarbu Państwa, dyplom Ministerstwo Przekształceń Własnościowych,

Nr Dyplomu 11/Ser/XI/94 Serock 19/11/1994

 • Szkoła Zarządzania i Finansów

Kurs maklerów papierów wartościowych;

 •             Politechnika Śląska w Gliwicach,

Studium Podyplomowe;

Systemy mikrokomputerowe;

 •             Politechnika  Wrocławska – Wydział Elektroniki,

Instytut Cybernetyki Technicznej

magister inżynier informatyk, specjalność systemy informatyczne

 

 1. Zatrudnienie między innymi :

 

INSTYTUT METALURGII I STOPÓW SP z O.O.

dyrektor

01.04.2014 – nadal

SIGMA TABOR Sp. z o.o.

Doradca Zarządu ds. zaawansowanych technologii

01.07.2013 – 31.03.2014

FINNAD Sp. z o.o.

Prezes zarządu

11.2011- 07.2013

ZMCh Metalchem Sp. z o.o.

Prezes zarządu

02.2011 – 10.2011

LINTER Sp. z o.o.

Doradca zarządu

07.2009 – 01.2011

HSW Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o.

Członek zarządu

10.2008- nadal

Centrum Studiów Rynkowych i Zarządzania

działalność gospodarcza właściciel

01.2004 –09.2008

Bumar – Łabędy S.A

03.2000 – 06.2000 – wiceprezes d/s finansowych

06.2000 – 06.2002 – prezes zarządu;

Zakład Elektroniki Górniczej S.A w Katowicach

prezes zarządu

06.1993 – 06.1999

Bank Rozwoju Eksportu / Oddział Katowice

specjalista bankowy – oficer kredytowy

05.1992 – 05.1993

Bank Śląski S.A w Katowicach

Wydział Papierów Wartościowych – specjalista

Dom Maklerski BSK S.A – p.o. dyrektora

04.1991 – 04.1992

Instytut Systemów Sterowania w Katowicach

Kierownik Zakładu Doświadczalnego

z-ca dyrektora Instytutu ds. produkcji doświadczalnej

05.1985 – 05.1991

KWK Wujek – Katowice

sztygar urządzeń słaboprądowych

10.979 – 06.1982

Politechnika Świętokrzyska – Instytut Automatyki

asystent  naukowo – badawczy

 

 1. Doświadczenie zawodowe:

 

Przebieg kariery zawodowej, zdobyta wiedza i doświadczenie szczególnie dotyczą ostatniego dwudziesięciolecia związanego z okresem budowy gospodarki wolnorynkowej.

Chciałbym tutaj wyróżnić  wzajemnie przenikające się obszary mojej aktywności zawodowej:

 • bankowość i rynek kapitałowy,
 • zarządzanie średniej i dużej wielkości przedsiębiorstwami 1000 – 3000 osób:
 1. w obszarze elektroniki i automatyki,
 2. w obszarze produkcji maszyn ciężkich,

W 1991r.  podjąłem pracę w Banku Śląskim w Katowicach w Departamencie Papierów wartościowych. W wyniku realizacji koncepcji, której byłem współautorem zarząd Banku powołał nową jednostkę organizacyjną Dom Maklerski, którą kierowałem przez pewien czas. Dołączam opinię p. Brunona Bartkiewicza, obecnie prezesa zarządu ING Bank Śląski z tamtego okresu na temat naszej  współpracy.

Następnie pracowałem w BRE Banku S.A. Praca w tych banku w istotny sposób ukształtowała moją wiedzę w zakresie:

 • oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw,
 • oceny ryzyka kredytowego,
 • analizy sprawozdań finansowych,
 • rachunkowości kosztów i zarządczej,
 • restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów.

W 1993r. Wygrałem konkurs na stanowisko prezesa zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej S.A w Tychach. W latach 1994 – 1998 kierowałem procesem restrukturyzacji spółki w następujących dziedzinach:

 • produktowej – zmiana oferty produktowej poprzez unowocześnienie istniejących wyrobów oraz wdrożenie nowych opracowań skierowanych na nowe segmenty rynku, współpraca z instytutami badawczymi w ramach projektów celowych dofinansowywanych z Komitetu Badań Naukowych, jeden z wyrobów został nagrodzony godłem promocyjnym Teraz Polska;
 • finansowo – ekonomicznej – wyodrębnienie centrów przychodów i kosztów, usprawnienie zarządzania aktywami poprzez stały monitoring należności i rozwinięcie form płatności poza gotówkowych;
 • organizacyjno – technologicznej – podwyższenie jakości produktów, rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania ISO 9000;

W 1997r. zarządzałem wieloetapowym procesem wprowadzeniem akcji spółki do obrotu publicznego, obecnie według obowiązującego prawa zharmonizowanego z dyrektywami Unii Europejskiej  pojęcie obrotu publicznego zostało zastąpione przez obrót regulowany. Decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd spółka została dopuszczona do obrotu publicznego. Wiosną następnego roku została przeprowadzona publiczna emisja akcji oraz wprowadzono akcje spółki do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W trakcie przygotowywania pierwszej emisji publicznej akcji spółki uczestniczyłem w wielu spotkaniach z inwestorami działającymi na rynkach kapitałowych w  tym również brałem udział w „roadshow” zorganizowanym przez Arnhold and S. Bleichroeder Advisers, LLC w Nowym Jorku dla inwestorów amerykańskich.

W marcu 2000 r. podjąłem prace w ZM Bumar- Łabędy S.A w Gliwicach na stanowisku wiceprezesa zarządu d/s finansowych.

W lipcu 2000 r. zostałem powołany przez WZA tj. Min. Gospodarki na stanowisko prezesa zarządu. W tym czasie  współuczestniczyłem w:

 • procedurach wdrożenia finansowania kontraktu eksportowego o wartości powyżej 30 mln USD w sytuacji całkowitego braku zdolności kredytowej,
 • pracach nad kompleksowym programem restrukturyzacji zadłużeń publiczno-prawnych spółki;
 • organizowaniu grupy kapitałowej wokół podmiotu dominującego ZM Bumar Łabędy SA , szczególne osobiste osiągnięcia to przede wszystkim uruchomienie zablokowanych środków z zaliczki udzielonej przez stronę indyjską BEML Ltd w wysokości 10,0 mln USD na realizację produkcji eksportowej WZT-3 wozów zabezpieczenia technicznego budowanych na bazie czołgu T-72 oraz opracowanie i nadzór technologii wznowienia tej produkcji po 10 latach przestoju, moim sukcesem było również wznowienie rozmów z malezyjskim MOD –Ministerstwem Obrony  na dostawę zmodernizowanych według wspólnej koncepcji nowych czołgów PT-91M , jak dotąd największy kontrakt eksportowy sektora ppo.

 

W następnym okresie swoje zainteresowania zawodowe skoncentrowałem na zagadnieniach komercjalizacji innowacyjnych technologii w tym technologii OZE szczególnie w zakresie wdrażania technologii produkcji kerozyny lotnicznej z biomasy jako paliw typu drop-in patrz program FLIGHT PATH Komisji Europejskiej zmierzający do uruchomienia w Europie produkcji paliw lotniczych z biomasy w ilości 2,0 mln ton rocznie

 

 1. Dodatkowe umiejętności i zainteresowania:

 

Języki obce:

angielski – płynna w mowie i piśmie

rosyjski –   dobra;

 

Umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji firmy z wykorzystaniem

technik medialnych;

 • prezentacja strategii rozwoju firmy w USA
 • prezentacja firmy oraz negocjacje w sprawie MOU Malezja, Ministerstwo Obrony,

Indie, Bangalore  spółka BEML Limited negocjacje kontraktu eksportowego

 • prezentacja firmy na warsztatach organizowanych przez UITP Bruksela

Zainteresowania:

 1. polityka gospodarcza, w szczególności w ujęciu makroekonomicznym, poza mainstreamowe kierunki:

nowa ekonomia instytucjonalna,

ekonomia kosztu transakcyjnego wg O.E. Williamsona,

ekonomia szkoły austriackiej  L. von Mises , F. von Hayek w ujęciu  mikroekonomicznym, The nature of the firm ( Istota firmy) wg Ronalda Coase’a

 1. zastosowanie nowoczesnych teorii i narzędzi do modelowania przedsiębiorstwa (enterprise modelling ) model przedsiębiorstwa amerykańskiego departamentu obrony (  DoD Enterprise Architecture), modele oparte na ontologiach-Ontology Enterprise Model
 2. modele rządzenia korporacyjnego w spółkach z dominującym udziałem Skarbu Państwa ( corporate governance in State Ownership Enterprises-SOEs )
 3. rachunkowość zarządcza w tym rachunkowość kosztów wg Kaplana rachunek kosztów działań oparty na czasie ( TD ABC- time driven activity based costing )
 4. historia Azji południowo-wschodniej

 

Katowice 10.03.2015

 

Wojciech Miszczyk