Zbigniew Martyniak

 

ZM_s

 

 

 

Zbigniew Martyniak

  1. 01. 1963 r. w Rybniku.

 

Tel.: 510 197 383

E-mail: zbigniew.martyniak@vp.pl

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

01.09.1978– 03.06.1983 r. Zespół Szkół Zawodowych  Ministerstwa Górnictwa w

Rybniku -Technikum Górnicze. Posiadany tytuł – technik górnik górniczej eksploatacji złóż.

 

 

POSIADANE KWALIFIKACJE

  1. Zatwierdzenie w charakterze osoby dozoru niższego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych OUG Rybnik 10-02-1986 r.
  2. Zatwierdzenie w charakterze osoby dozoru średniego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych 16.06. 1988 r. OUG w Rybniku
  3. Zatwierdzenie w charakterze osoby dozoru średniego w specjalności górniczej OUG  w Ostrawie 13.12.2011 r.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

15.08.1983 r. Zatrudniony KWK,, Jankowice,,  w Rybniku

10.02.1986 r. KWK,, Jankowice,, w charakterze nadgórnika

16.06.1988 r. KWK,, Jankowice,, w charakterze sztygar zmianowy górniczy.

do 31.08.2011 r. – Przejście na emeryturę.

05.10.2011 r. – 31.12.2013 r. – PBG ,,Alpex” w Bytomiu oddelegowany do pracy w

Republice Czeskiej jako sztygar zmianowy górniczy.

23.01.2014 r. – 24.05.2014 r. – PPG ,,HEBA,, Sp. z o.o. zatrudniony jako sztygar

zmianowy górniczy.

08.09.2014 r. – 13.12.2014 r. – „Prfekt” S z o.o. jako sztygar oddziałowy.

 

 

OSTATNIO UKOŃCZONE KURSY

07.02.2014 r. – Z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru

ruchu zakładu górniczego OSRG w Wodzisławiu Śląskim

03.03.2014 r. – Cykliczne szkolenie dla osób dozoru  w zakresie techniki strzałowej w

warunkach zagrożenia metanowego i wybuchem pyłu węglowego oraz prawidłowej oceny ryzyka przy robotach strzałowych.

 

ORGANIZACJE, AKTYWNOŚCI I STOWARZYSZENIA

15.02.2015 – teraz Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych

Miejsce : Śląskie

01.03.2015 – teraz Główny administrator grupy Facebook: „Ratujmy Polskie Zasoby

Naturalne, Kopalnie, Lasy i Polską Ziemię”

 

Aktualnie – Współzałożyciel spółdzielni „KWK Wspólnota”

Członek Rady Nadzorczej „KWK Wspólnota”