Piotr Hałasik

PH_s

 

DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko: Piotr Hałasik
Adres: ul. Klimontowska 49

41-200 Sosnowiec

Numer telefonu: +48 601 421 558
E-mail: prezes@steel-energia.pl
Data urodzenia: 25 maja 1953

 

 

 

STAN RODZINY:

 

Żonaty –  żona Barbara

Córka   –  Katarzyna , absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz

Politechniki Krakowskiej. Doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Syn      –  Paweł , absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

w Warszawie.

 

WYKSZTAŁCENIE

Doktorat  z zakresu biznesu i zarządzania – Pasadena (USA); Houston (USA); Sankt  Petersburg (Rosja),
Fundacja Margaret Thatcher ,  studia podyplomowe
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, studia magisterskie

 

 

 

 

 

 

PRACA ZAWODOWA:

2012 – nadal Członek Zarządu, Polski Komitet Olimpijski
2012 – 2014 Prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
2010 – nadal Kancelaria Adwokacka  mec. Jacek Nowak
2007 –  2010

2001 –  2010

Prezes Zarządu Energysteel  Sp. z o.o.Górniczej ,         Prezes Zarządu BH Steel – Energia Sp. z o.o.
2000 –  2005

1995 –  2000

1991 –  1995

1986 –  1991

1981 –  1986

Prezes Zarządu Małych Elektrowni Wodnych SA

Prezes Zarządu GKS „Kazimierz – Płomień”.

Wiceprezes Zarządu GKS „Kazimierz – Płomień”

Dyrektor Zespołu Elektrociepłowni Katowice

Dyrektor ds. Ekonomicznych Elektrowni Będzin

 

 

PONADTO:

2010 –  nadal Członek   Business Centre Club
2005 –  2009

2005 –  2008

Członek Rady Zarządzającej Towarzystwo Obrotu Energią

Prezes Rady Nadzorczej  PPZ – Baildon  Sp. z o.o.

2005 –  2006

2002 –  2004

2001 –  2005

2001 –  2002

1998 –  1999

1997 –  2005

Prezes Rady Nadzorczej  Południowy Koncern Energetyczny

Członek Rady Nadzorczej  Polskie Huty Stali SA

Prezes Rady Nadzorczej KP Polska Energia SA

Członek Rady Nadzorczej PHS – Huta Katowice SA

Członek Rady Nadzorczej  FSiNG „Fasing” SA

Członek Rady Nadzorczej  Inteb Sp. z o.o.

 

 

UPRAWNIENIA i OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

 

Autor lub współautor wielu patentów, między innymi :

*        Sposób przewietrzania kopalń głębinowych

*        Linia technologiczna do cięcia wzdłużnego

*        Sposób wytwarzania odkuwek o kształcie wydłużonym

uprawnienia na członka Rady Nadzorczej Spółek Skarbu Państwa

kwalifikacje likwidatora

 

ZAINTERESOWANIA

funkcjonowanie oraz restrukturyzacja energetyki zawodowej

piłka siatkowa, koszykówka, brydż, narciarstwo, hokej na lodzie