KWK Wspólnota

 

Walne Zgromadzenie KWK,,Wspólnota,, zwołuje się na 23. 06.2017 r. w Tychach ul. Jagiełły 90. godz. 17.00
Proponowane uchwały Walnego Zgromadzenia:
1. Przyjecie:
-sprawozdania finansowego za 2016 r.
-sprawozdania Zarządu za 2016 r.
– sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r..
2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
3. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
4. Wybór nowego członka Zarządu spółdzielni.
5. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej.
6. Podjecie decyzji co do dalszych kierunków działania spółdzielni.
7. Wybór nowej siedziby spółdzielni.
8. Wolne wnioski.
Członek Rady Nadzorczej.
Zbigniew Martyniak